Home Varkenshouderij

Varkenshouderij

De Klimaatlat 'Varkenshouderij' is in ontwikkeling

De klimaatlat voor de varkenshouderij is (nog) niet online beschikbaar.

Met dit (gratis) instrument krijgt u straks als varkenshouder snel inzicht hoe uw bedrijf scoort qua broeikasgasemissie. U ziet wat de belangrijkste bronnen zijn en hoe u het doet ten opzichte van uw collega varkenshouder. U besluit vanzelfsprekend zelf of en welke maatregelen u wil treffen. Deelname in workshops met collega’s is mogelijk, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en de te nemen maatregelen kunt (laten) doorrekenen.

Broeikasgassen op varkensbedrijven

Op uw bedrijf komen drie broeikasgassen vrij:

  • kooldioxide (CO2), via energiegebruik (diesel, verwarming)
  • Methaan (CH4) via het varken en de mestopslag
  • Lachgas (N2O) via grondbewerking en bemesting

Kengetallen van uw bedrijf

De klimaatlat (die binnenkort via deze site toegankelijk is) geeft u snel en gratis inzicht in uw situatie. U voert kengetallen in van uw eigen bedrijf (aantal varkens, soort en hoeveelheid krachtvoer, wel of niet ha eigen bouwland, energieverbruik in de stal etc.) en de klimaatlat berekent hoeveel en welke broeikasgas emissie u momenteel heeft. Vervolgens is het aan u of en welke maatregelen u wilt treffen.

Maatregelen om emissie te verminderen zijn (bijvoorbeeld):

  • Energiebesparing (in de stallen)
  • Verandering van krachtvoer
  • Bemestings en bodemgebruik (indien eigen land)

De Klimaatlat Varkenshouderij geeft u gedetailleerd inzicht welke maatregelen u kunt nemen en welk effect dit heeft op de broeikasgasemissies van uw bedrijf.