Home FAQ

FAQ

Ik heb mij aangemeld, maar ontvang geen wachtwoord.

Na aanmelding ontvangt u een e-mail met wachtwoord. Het kan zijn dat de e-mail van de Klimaatlat in uw ongewenste e-mail map (junk/spambox) terecht is gekomen. Controleer deze e-mailmap en voeg de afzender toe aan uw betrouwbare afzenders.
U kunt altijd alsnog uw wachtwoord opvragen d.m.v. de link "wachtwoord vergeten" op: http://klimaatlat.nl/forgot_password

Waar kan ik meer informatie vinden over de vragen en maatregelen uit de Klimaatlat?

Op de website Klimaatlat.nl staat een handleiding hierin wordt het gebruik van de Klimaatlat toegelicht:
Handleiding Klimaatlat Plus

Het type kunstmest of samengestelde mest staat niet in het keuzemenu.

De lijst met kunstmestsoorten en samengestelde mestsoorten is beperkt om het keuzemenu overzichtelijk te houden. Er zijn honderden soorten en merken.
Het type mest is een onderdeel van de Klimaatlat, omdat bij de productie van mest N-emissies plaatsvinden. Ook de hoeveelheid stikstof die met de mest aangewend wordt op het land wordt meegerekend. Dit gebeurt aan de hand van de hoeveelheid N per hectare die u invult. Mocht type mest dat u gebruikt niet in de lijst staan, kies dan voor ‘overige meststoffen’. Vooralsnog heeft dit geen groot effect op de uitkomst van de Klimaatlat. De hoeveelheid die u aanwendt, heeft een grotere invloed op het resultaat.

Wat betekent ‘geleide bemesting’?

Bij het onderdeel ‘Bodembeheer’ worden u enkele vragen gesteld. Sommige vragen zijn alleen relevant voor ’Milieukeurcertificaat’ bedrijven. Verder zijn bepaalde zaken specifiek voor een bepaald groep gewassen. Afhankelijk van wat u eerder heeft aangegeven onder Algemeen wordt de vraag over ‘geleide bemesting’ wel of niet gesteld.

Geleide bemesting (alleen voor Milieukeurcertificaat)

Hier geeft u aan voor hoeveel ha u het schema voor geleide bemesting doorloopt op basis van uw bouwplan en bedrijfssituatie. Onder geleide bemesting (GB) wordt verstaan: kennis en technieken die gebaseerd zijn op het doelgericht geleid (in tijd en/of ruimte) toedienen van meststoffen zodanig dat het stikstofaanbod zo goed mogelijk in overeenstemming is met de opname en de behoefte van het gewas. De keuze voor een GB-systeem is afhankelijk van weersomstandigheden, gewassen en gronden. Er is daarom geen verplichting mbt het soort GB-systeem.

Meer informatie over het Milieukeurcertificaat en het thema ‘geleide bemesting’ kunt u opvragen bij Stichting Milieukeur (www.smk.nl)

Valt snoeiafval onder gewasresten?

Bij het onderdeel ‘Bodembeheer – gewasresten’ wordt u gevraagd naar het percentage compost of co-vergisting afkomstig van eigen gewasresten.
Hier worden geen gewasresten bedoeld die onbehandeld op het land achterblijven. Wel gewasresten die worden geoogst, vervolgens gecomposteerd en weer op het land worden gebracht.
Gewasresten die op het land achterblijven worden eerder in de Klimaatlat meegnoemen onder ‘oogstresten’. Bij bepaalde teelten dragen oogstresten niet noemenswaardig bij aan de bodemkwaliteit en wordt deze vraag over oogstresten daarom niet gesteld.